Kypr | Kypr.cz - dovolená a last minute zájezdy na Kypr, informace o Kypru, reality na Kypru, počasí na Kypru, autopůjčovna, letenky a rekreační domy na pronájem

Mapa stránek

Počasí na Kypru: Famagusta: 0°C / 0°C Larnaca: 0°C / 0°C Limassol: 0°C / 0°C Nicosia: 0°C / 0°C Paphos: 0°C / 0°C Troodos: 0°C / 0°C Více>>

kypr.cz

Volejte zdarma

800 400 484
volejte 9:00-20:00

Nemovitosti Kypr

Famagusta / Protaras / Ayia Napa

Larnaca

Limassol

Kurz Euro

1 EUR je 26.920 Kč
ke dni 12. 7. 2024

Rozsáhlé možnosti a nejnižší cena, takové je cestovní pojištění online, které nabízí ePojisteni.cz.
PodlahyParkety.cz

Investice a podnikání

Růstový potenciál

V současné době vykazují výnosy z pronájmů zisk ve výši 5% - 8% , avšak s ohledem na zhodnocení kapitálu ve výši 10% - 15% se pohybuje celkový výnos ve výši přibližně 15% - 23% . Jako takové mají investice do nemovitostí na Kypru omezeno míru rizika .

Klíčové výhody napomáhající růstu :

 • Vstup Kypru do EU a přijetí eura
 • ceny nemovitostí jsou v současné době o 30% levnější než srovnatelné nemovitosti ve Španělsku nebo v Portugalsku
 • Nízké náklady na bydlení a míra inflace (2,8%)
 • Komunikace - prakticky všichni mluví anglicky
 • Evropská norma bankovnictví a práva
 • stabilní politická situace
 • nízká míra zločinnosti
 • Přímé nízkonákladové lety z většiny evropských zemí
 • Povětrnostní podmínky (340 slunných dnů)
 • Dostupnost komfortu pro nejnáročnější návštěvníky na ostrově
 • Nejlevnější daňový systém v Evropě
 • zamezení dvojího zdanění ve vztahu k většině evropských zemí
 • V systému registrace pozemků nabízí Kypr ochranu vlastnických práv, která je nabízena prostřednictvím vlády

Na závěr lze říci, že pro Kypr je zdravý růst nájemného, a i přes značné zvýšení cen za posledních pár let, jsou zde nemovitosti stále poměrně velice levné. Díky přijetí eura a zisku investic z EU jsou ekonomické podmínky velice dobré, jak pro ekonomický růst tak i pro cestovní ruch, což dělá z Kypru velmi atraktivní investici.

Bankovní systém

Bankovní systém na Kypru je modelován podle britského systému. Banky mají pobočky ve většině měst a vesnic a jsou dobře vybaveny nejnovějšími technologiemi. Při koupi nemovitosti jsou banky schopny poskytnot finanční prostředky v jakékoliv měně a to i pro jiné než místní obyvatele. Obvyklý požadavek je minimálně 20% příspěvku se spátkami až na 40 let.

Úvěry jsou nabízeny pro nákup domu nebo pozemku pro účely bydlení i obchodního vlastnictví a jsou garantovány hypotékou, pojištěním majetku, životním pojištěním na straně klienta a / nebo osobní zárukou.

Další informace lze získat od některé z předních bank na Kypru.


Právní systém

Kyperský právní systém je založen na britském systému. Většina, ne-li všichni advokáti běžně mluví anglicky. Soudní poplatky a související náklady jsou podstatně nižší než ve Spojeném království a v jiných evropských zemích. Kyperský katastr nemovitostí je jeden z nejspolehlivějších úřadů v Evropě.


Vysvětlení daňového systému

 • DAŇ Z PŘÍJMU

Pro osoby s trvalým pobytem na Kypru platí následující daňové skupiny pro platbu daně z příjmu:

Roční výdělek

Sazba daně

€0 - €17,086

0%

€17,087 - €25,629

20%

€25,630 - €34,172

25%

Více než €34,172

30%

Dodatečné daňové výhody zahrnují následující:
1) Jestliže zaměstnanec bezprostředně před nástupem do prvního zaměstnání nemá na Kypru trvalé bydliště, má zaměstnanec nárok na daňový odpočet z jeho mzdy ve výši 20% nebo na odpočet částky 8.543 € podle toho, která částka je nižší v každém roce z následujících 3 let.
2) Příspěvky na životní pojištění a do penzijního fondu je možno odpočítat ze mzdy jednotlivce.

Takové příspěvky jsou omezeny na 1/6 ze zdanitelného příjmu.

 

 • DAŇ Z KAPITÁLOVÝCH ZISKŮ

Daň z kapitálových zisků se platí ze zisků plynoucích z prodeje nemovitostí nebo z prodeje akcií společností, kde se aktiva skládají převážně z nemovitého majetku. Tato daň je stanovena ve výši 20% z čistého zisku po daňových odpočtech. Tyto odpočty zahrnují pořizovací náklady navýšené o inflaci, jakékoli zvýšené náklady, převodní a soudní poplatky, týkající se jak nákupu tak prodeje.

Jednotlivec má nárok na daňovou úlevu ve výši 17.086 € jednou za život. Pokud je prodanou nemovití soukromý dům jednotlivce, jím užívaný minimálně 5 let před prodejem, pak se osvobození od daně zvyšuje na 85.430 €.

Výše uvedené úlevy není možno využít samostatně (např. jednotlivec požadující kombinaci výše uvedených úlev má právo na maximální daňovou úlevu ve výši 85.430 €).

Pro firmy není povolena žádná úleva.

V neposlední řadě má Kypr smlouvy o dvojím zdanění s řadou evropských zemí včetně Velké Británie, což znamená, že daň z kapitálových zisků zaplacená na Kypru je odpočitatelná proti jakékoli daňové povinnosti z téže nemovitosti v zemi pobytu.

 

 • DAŇ Z NEMOVITOSTI

Daň z nemovitosti je placena každoročně všemi vlastníky nemovitostí nacházejících se na Kypru. Tato daň je založena na hodnotě nemovitosti k 1. lednu 1980, tak jak byla oceněna katastrálním úřadem. Tato hodnota je samozřejmě mnohem nižší než tržní hodnota k datu nabytí, což bude datum podpisu kupní smlouvy.


Daň z nemovitosti se vypočítává podle následujících sazeb:

Hodnota majetku 01.01.1980

Sazba daně

Až do €170,860

0%

€170,861 - €427,150

0.25%

€427,151 - €854,300

0.35%

Více než €854,300

0.40%

 

 • KOLKOVACÍ POVINNOST

Kolkovné je placeno z nemovitostí, na které nebyla vydána samostatná nabývací listina. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, kupující podléhá platbě kolkovného při sazbě ve výši 0,15% z hodnoty nemovitosti až do výše 170.860 €, poté se sazba mění na 0,20% (viz příklad níže). Aby nedošlo k platbě pokuty, kupní smlouva musí být opatřena kolkem a deponována do 30 dnů ode dne podpisu.


Příklad
Kupní cena 225.000 €
0,15% z prvních 170.860 € = 256.29 €
0,20% ze zbývajících 54.140€ = 108.28 €
Kolkovné celkem = 364.57 €

 

 • DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTI

Kupující bude povinen zaplatit následující převodní poplatky za nabité nemovitosti, pokud jsou registrovány na jeho jméno na katastrálním úřadě, což je zpravidla 3 roky po dokončení nemovitosti. Daň z převodu nemovitosti vychází z aktuální tržní hodnoty nemovitosti v době nákupu a vypočítává se následovně:

Hodnota majetku

Sazba daně

Až do €85,430

3%

€85,431 - €170,860

5%

Více než €170,861

8%


 

Pokud je nemovitost zapsána na společná jména, např. příjmení páru (manžel & manželka) nebo na dva jednotlivce, pak se pořizovací hodnota dělí na dvě části, což vede ke snížení převodních poplatků. Například:
 

Nemovitosti zakoupené jednou osobou (100% podíl)

Nemovitosti zakoupené manželským párem (50% podíl)

Kupní cena of €225,000

€85,430 @ 3% = €2562.90

€85,430 @ 5% = €4271.50

€54,140 @ 8% = €4331.20

Celková daň z pozůstalosti = €11,165.60

Kupní cena €225,000

Manžel a manželka (50% podíl @ €112,500 každý)

2 x €85,430 @ 3% = €5125.80

2 x €27,070 @ 5% = €2707.00

Celková daň z pozůstalosti = €7832.80

 

 • DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

S účinností od 1. května 2004 je DPH účtováno ve výši 15%, splatné při prodeji nemovitosti, pokud žádost o stavební povolení pro konkrétní nemovitost nebyla deponována u příslušného orgánu před tímto datem. Při prodeji nemovitosti platí kupující DPH ve výši 15% pokud:

1. Kupní smlouva potvrzuje, že majetek nebo část majetku a přidružený pozemek budou

převedeny na kupujícího společně
2. Nemovitost bude použita poprvé (např. jedná se o nový majetek)

V případě, že nemovitost je prvním soukromým bydlištěm kupujícího, pak může kupující žádat o navrácení DPH ve výši 10% , tedy zaplatí pouze 5%. Kupující musí předložit důkaz o tom, že majetek je používán jako hlavní bydliště, a ti, kteří zde trvale nebydlí, zde musí pobývat více než 186 dní ročně.

Za koupi pozemku se v současné době neúčtuje DPH, ačkoliv je plánováno zavést daň z koupě pozemku pro komerční účely do konce roku 2008.
 

UPOZORNĚNÍ
Informace obsažené v tomto dokumentu slouží pouze pro informační účely. Informace zde obsažené nemohou být spolehlivě brány za základ jakékoli smlouvy nebo závazku. Tyto informace by neměly být považovány za nabídku či výzvu k investování a názory zde vyjádřené mohou být změněny bez předchozího upozornění. Informace obsažené v tomto dokumentu jsou pokládány za správné v době tisku, ale nemohou být garantovány.