Kypr | Kypr.cz - dovolená a last minute zájezdy na Kypr, informace o Kypru, reality na Kypru, počasí na Kypru, autopůjčovna, letenky a rekreační domy na pronájem

Mapa stránek

Počasí na Kypru: Famagusta: 0°C / 0°C Larnaca: 0°C / 0°C Limassol: 0°C / 0°C Nicosia: 0°C / 0°C Paphos: 0°C / 0°C Troodos: 0°C / 0°C Více>>

kypr.cz

Volejte zdarma

800 400 484
volejte 9:00-20:00

Nemovitosti Kypr

Famagusta / Protaras / Ayia Napa

Larnaca

Limassol

Kurz Euro

1 EUR je 26.920 Kč
ke dni 14. 6. 2024

Rozsáhlé možnosti a nejnižší cena, takové je cestovní pojištění online, které nabízí ePojisteni.cz.
PodlahyParkety.cz

Daň z nemovitosti na Kypru

DAŇ Z NEMOVITOSTI

 
Daň z nemovitosti je na Kypru placena každoročně všemi vlastníky nemovitostí nacházejících se na Kypru. Tato daň je založena na hodnotě nemovitosti k 1. lednu 1980, tak jak byla oceněna katastrálním úřadem. Tato hodnota je samozřejmě mnohem nižší než tržní hodnota k datu nabytí, což  bude datum podpisu kupní smlouvy.
    
Daň z nemovitosti se vypočítává podle následujících sazeb:

Hodnota majetku 01.01.1980 Sazba daně
až do €170,860 0%
€170.861 - €427.150 0,25%
€427.151 - €854.300 0,35%
více než €854.300 0,40%


  

 

 

 KOLKOVACÍ POVINNOST


Kolkovné je placeno z nemovitostí, na které nebyla vydána samostatná nabývací listina. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, kupující podléhá platbě kolkovného při sazbě ve výši 0,15% z hodnoty nemovitosti až do výše 170.860 €,  poté se sazba mění na 0,20% (viz příklad níže). Aby nedošlo k platbě pokuty, kupní smlouva musí být opatřena kolkem a deponována do 30 dnů ode dne podpisu.

Příklad :

Kupní cena 225.000 € Kolkovné
0,15% z prvních 170.860 € = 256.29 €
0,20% ze zbývajících 54.140€ = 108.28 €
Kolkovné celkem = 364.57 €


  

 

 

 

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTYS účinností od 1. května 2004 je DPH účtováno ve výši 15%, splatné při prodeji nemovitosti, pokud žádost o stavební povolení pro konkrétní nemovitost nebyla deponována u příslušného orgánu před tímto datem. Při prodeji nemovitosti platí kupující DPH ve výši 15%  pokud:

               1.       Kupní smlouva potvrzuje, že majetek nebo část majetku a přidružený pozemek budou    
                         převedeny na kupujícího společně
               2.       Nemovitost bude použita poprvé (např. jedná se o nový majetek)

V případě, že nemovitost je prvním soukromým bydlištěm kupujícího, pak může kupující žádat o navrácení DPH ve výši 10% , tedy zaplatí pouze 5%. Kupující musí předložit důkaz o tom, že majetek je používán jako hlavní bydliště, a ti, kteří zde trvale nebydlí,  zde musí pobývat více než 186 dní ročně.

Za koupi pozemku se v současné době neúčtuje DPH, ačkoliv je plánováno zavést daň z koupě pozemku pro komerční účely do konce roku 2009.

DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTIKupující bude povinen zaplatit následující převodní poplatky za nabité nemovitosti, pokud jsou registrovány na jeho jméno na katastrálním úřadě, což je zpravidla 3 roky po dokončení nemovitosti. Daň z převodu nemovitosti vychází z aktuální tržní hodnoty nemovitosti v době nákupu a vypočítává se následovně:

Hodnota majetku
Sazba daně
až do €85.430 3%
€85,431 - €170,860 5%
více než €170,861 8%


  

 

 

 

Pokud je nemovitost zapsána na společná jména, např. příjmení páru (manžel a manželka) nebo na dva jednotlivce, pak se pořizovací hodnota dělí na dvě části, což vede ke snížení převodních poplatků.

 

Například:

Nemovitosti zakoupené jednou osobou (100% podíl)   
Kupní cena  €225,000
€85,430 @ 3% = €2562.90
€85,430 @ 5% = €4271.50
€54,140 @ 8% = €4331.20

Celková daň z nemovitosti = €11,165.60    

 

Nemovitosti zakoupené manželským párem (50% podíl)

Kupní cena €225,000
Manžel a manželka (50% podíl @ €112,500 každý)
2 x €85,430 @ 3% = €5125.80
2 x €27,070 @ 5% = €2707.00
Celková daň z nemovitosti = €7832.80

 


UPOZORNĚNÍ


Informace obsažené v tomto dokumentu slouží pouze pro informační účely. Informace zde obsažené nemohou být spolehlivě brány za základ jakékoli smlouvy nebo závazku. Tyto informace by neměly být považovány za nabídku či výzvu k investování a názory zde vyjádřené mohou být změněny bez předchozího upozornění. Informace obsažené v tomto dokumentu jsou pokládány za správné v době tisku, ale nemohou být garantovány.